Váš dokonalý partner v upratovacích službách.

0904 849 917

Upratovanie spoločných priestorov v bytových domoch

Upratovanie spoločných priestorov v bytových domoch

Poskytujeme zodpovedné a kvalitné upratovanie spoločných nebytových priestorov, vrátane hygienického čistenia proti šíreniu COVID-19. Spoločné priestory bytových domov často zostávajú zanedbané a znečistené a stávajú sa predmetom sporov medzi susedmi. Naša firma zabezpečí upratovanie aj týchto priestorov, a to za tú najnižšiu možnú cenu.

Cenník

Vykonávame pravidelné aj jednorazové upratovanie podľa vašich požiadaviek. Cenu stanovujeme po obhliadke objektu a stupňa znečistenia či frekvencie upratovania. V rámci mesačného paušálu vykonávame tieto základné služby od 3,60€ v závislosti od počtu bytov vo vchode.

Jedenkrát týždenne:

 • Umytie a zametanie schodov na jednotlivých poschodiach (od vrchného poschodia)
 • Prečistenie vchodových dverí (sklo, rám)
 • Vyzbieranie odpadkov  v okolí vchodu bytového domu
 • Zametanie schodiska a chodníka výhradne pred vstupom do vchodu bytového domu
 • Umytie a dezinfekcia výťahovej kabíny
 • Umytie a dezinfekcia tlačidiel vo výťahu
 • Vyhodenie letákov z priestorov vestibulu sústredených na jednom mieste v danom priestore

Jedenkrát mesačne:

 • Umytie a dezinfekcia schránok

Dvakrát ročne:

 • Umytie okien na poschodiach
 • Omietanie pavučín (všetky poschodia)
 • Umytie zábradlia (všetky poschodia)
 • Zametanie pivničných priestorov 
 • Umytie hydrantov a svietidiel na jednotlivých poschodiach a vo vestibule
 • Vyhrabanie ohorkov z cigariet spod balkónov, okien

Bonus:

Ako bonus vám naša firma zabezpečí 4x do roka odvoz objemového odpadu

(skrine, sedačky, TV, a iné nepotrebné veci, ktoré nepatria do komunálneho odpadu)

ZADARMO

© Všetky práva vyhradené

© M + M topclean s.r.o. - 2022

Kontaktujte nás